En flytt behöver inte påverka livet negativt

Att byta bostad är ofta något man ser fram emot och en chans att få en färsk start, men att utföra själva flytten är ofta kopplad till möda och slit och gärna något vi skjuter på in i det sista (i alla fall vi som har en vana att prokrastinera). Man ser flytten som en motoriskt enformig syssla och knappast något som går att njuta av, och visst är det lättare att njuta av andra saker än att just flytta. Men det går åtminstone att få projektet till en neutral ton och inte påverkas negativt av den extra belastningen.

Att ha en checklista gör det hela mycket enklare

Att sätta sig och skriva ner allt som skall göras är ett bra första steg för att få en överblick och för att kunna planera projektet så att man slipper den typiska flyttstressen som brukar uppstå ungefär 2 veckor innan datumet man flyttar. Checklistan bör vara koncis och innehålla handlingar som går att utföra i ett svep så att de sedan kan kryssas av, man vill alltså undvika att skriva ner en handling som tar 5 timmar att utföra, då är det bättre att dela upp den i 2,3 eller 5 delar så att man får nöjet att kryssa av en handling när man gjort en del.