Så kan du belöna dina flyttgubbar

På samma sätt som i andra branscher, kan dricks vara ett utmärkt sätt att visa sin uppskattning för en tjänst som man är nöjd med. Att du visar denna uppskattning efter att flytten har slutförts är ett tecken på att den tjänst som har levererats har hållit högsta kvalitet. Här går vi igenom några tips kring dricks – hur mycket du bör lämna, när du bör göra detta och liknande.

Även om det kan vara ett bra sätt att tacka för hjälpen, är det inte obligatoriskt att ge personalen på flyttfirman dricks. Hur du väljer att behandla flyttgubbarna beror till stor del på deras attityd samt hur hängivna och ansvarstagande de är. Även om flyttfirman debiterar dig för kostnaden för flytten kan dricks dock vara en uppskattad form av belöning, på samma sätt som i andra branscher.

Då kan du ge dricks

Det är en utmattande och fysiskt krävande uppgift att genomföra en flytt, så du bör försäkra dig om att du har förberett förfriskningar och tilltugg för dina flyttgubbar, så de kan hålla sig vätskade och fyllda med energi. Detta är en vänlig gest, men bör inte tillhandahållas istället för dricks.

Om du har fått ett positivt intryck av din flyttfirman och dess personal i samband med flytten, och de har utfört jobbet på bästa sätt, kan du gärna belöna dem för detta. Det finns flera olika faktorer som du då bör ha i åtanke: Höll de tidsschemat? Uppförde de sig på ett professionellt och effektivt sätt? Behandlade de dina ägodelar med respekt? Orsakade de skada på några föremål? Blev det några förseningar och hur hanterade de oförutsedda situationer som låg utom deras kontroll? Var personalen trevlig? Blev du debiterad för några extra avgifter?

Så mycket bör du ge i dricks

Du undrar säkert hur mycket man bör ge i dricks till sina flyttgubbar för att belöna dem för det hårda arbete som de har utfört? I de allra flesta fall baseras summan på den kvalitet som tjänsten höll och det totala belopp som du har debiterats. Även din flyttbudget kommer vara avgörande för beslutet hur mycket dricks du kan lämna.

Som du säkert märker, finns det inget rakt svar på denna fråga utan det varierar från fall till fall. Normalt sett, beroende på rådande omständigheter, kan den summa som lämnas i dricks ofta uppgå till mellan 5 och 20% av det totala debiterade beloppet. Om personalen på din flyttfirma har givit dig en utmärkt service kan beloppet vara större än så – detta avgör du själv.