Hur man flyttar kostnadseffektivt och smidigt

När man flyttar har man ofta två prioriteringar är överordnade alla andra, det är att få bohaget flyttat och att slippa spendera onödigt mycket tid, pengar och energi på att göra det. En flytt är ganska behändig i det att man inte behöver fundera särskilt mycket på saker som syfte och mål med projektet, det är självklart vad som skall göras och man kan gå vidare till att fundera på hur man skall göra det, och det är där den här artikeln tar vid.

Vad är kostnadseffektivt?

För att förstå begreppet kostnadseffektivitet behöver vi först definiera vad som innebär en kostnad under projektets gång. Inom vissa organisationer har man börjat göra ett ”hälso-bokslut” i slutet av året i samband med att man gör sitt vanliga bokslut för flyttfirma stockholm. Vad jag vill säga med det är att det finns andra kostnader än rent monetära kostnader, såsom hälsa, relationer, livskvalitet och tid. Att fokusera uteslutande på de monetära kostnaderna kan vara gynnsamt för den kortsiktiga ekonomin men kosta på andra plan, med en mer holistisk syn på kostnader troligen kommer att tjäna en väl inom alla områden i det långa loppet. read more

Så kan du belöna dina flyttgubbar

På samma sätt som i andra branscher, kan dricks vara ett utmärkt sätt att visa sin uppskattning för en tjänst som man är nöjd med. Att du visar denna uppskattning efter att flytten har slutförts är ett tecken på att den tjänst som har levererats har hållit högsta kvalitet. Här går vi igenom några tips kring dricks – hur mycket du bör lämna, när du bör göra detta och liknande.

Även om det kan vara ett bra sätt att tacka för hjälpen, är det inte obligatoriskt att ge personalen på flyttfirman dricks. Hur du väljer att behandla flyttgubbarna beror till stor del på deras attityd samt hur hängivna och ansvarstagande de är. Även om flyttfirman debiterar dig för kostnaden för flytten kan dricks dock vara en uppskattad form av belöning, på samma sätt som i andra branscher. read more