Vad klassas som tungt gods? 

Tungt gods definieras av Transportstyrelsen och berör vilka vägar och broar ett extremt tungt fordon får köra, så att inte väg och underliggande rör och kablar påverkas eller förstörs. Lagarna kring detta inkluderar även typ av last, lastning och mått. Extra höga eller breda laster kan annars fastna eller orsaka annan skada på omgivningen, därför är det bäst att anlita någon som kan. 

Fordonsregler för tung trafik 

Bestämmelserna gäller körande av tunga fordon och fordonståg. Med fordonståg menar man fordon med tillkopplat fordon. Notera att man inte talar om släp eller trailers med djur i. Max bredd och längd på fordonet ska vara 260cm och 24m. Till detta räknas inte extra utrustning så som sidospeglar eller extraljus. 25,25m är vad som gäller när det kommer till längd inklusive det kopplade fordonet. 25,25m regeln hänvisar till EU-regler och vad man kallar modulsystemet. Skillnaden är att det här krävs ABS-bromsar på alla hjulen, även hos det tillkopplade fordonet. Hela fordonet måste kunna svänga på en radie på max 12,5m. Kan det inte det är högsta tillåtna fart 40km/h. Flyttbil - lastbil

Viktbestämmelser vid transport av tungt gods 

Beroende på fordonets axelegenskapar blir tyngden olika mot vägytan. Detta påverkar även hur nära två fordon är sammankopplade. Hjulaxeln kan vara enkel, boggi eller trippel och trycket det åsamkar kallas axeltryck. Varje väg har en bärighetsklass (BK1-4) och beroende på detta måste axlarna sitta olika tätt. Hela det svenska vägnätet innefattas i detta och det kan även finnas lokala avvikelser som visas på vägskyltar. Transportstyrelsen tillhandahåller bruttoviktstabeller där vilken vikt, typ av axel som gäller för vilka vägar. Detta påverkar i sin tur val av resväg och restid för kommersiell trafik. Med fordonets bruttovikt menas vad det väger inklusive sin last. En mindre hästlastbil med bara 2 axlar får max väga 18 ton, medans en lång buss med med 3 axlar har en maxvikt på 28 ton och så vidare. 

Överlastavgift och vägtransportledare 

Kör någon och deras fordon och last är för tungt för respektive väg påförs en avgift på 2000kr plus ett tillägg som beror på typ av axel, hur mycket övervikt och hur långt det har körts. Avgiften påförs ägaren av fordonet och inte chauffören. För att förflyttningen av tungt gods ska kunna ske utan att störa övrig trafik finns det vägtransportledare. Dessa har i huvuduppgift att dirigera trafiken i samband med att tungt eller farligt gods transporteras. I tätbebodda områden och städer eskorterar de fordonen. En vägtransportledare är inte en polis, utan arbetar med en förordning för just denna uppgift på uppdrag av Trafikverket och den lokala polismyndigheten. Förordnandet intygar att personen ifråga har genomgått specifik utbildning, inte har något straffregister och har minst behörighet C på sitt eget körkort. Förordningen förnyas vart femte år. 

Hitta information om körning av tungt gods 

De flesta företag och åkerier har en administratör som sköter all kontakt med myndigheter och ser till att alla papper och behörigheter är i ordning. Att köra tungt gods faller också under vissa anställningslagar vad det gäller vila och hur långt man får köra per pass och vad för körkortsbehörighet man har själv. Många lastbilstillverkare erbjuder även digitaliserade tjänster idag, som varslar chauffören och åkeriet att an reparation måste ske innan olyckan varit framme. Flytt av tungt eller farligt gods behöver under alla omständigheter vara tryggt för alla parter involverade och letar man speciell information kan den oftast hittas på nätet på webbplatserna för Polismyndigheten, Trafikverket eller Transportstyrelsen.